Wettelijke informatie

Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan Mr. Inne Saelen en/of Mr. Veerle Verhaegen.

Zij zijn allemaal advocaten in België en ingeschreven op het Tableau van de Balie Provincie Antwerpen.

Hun actuele gegevens en inschrijving zijn 24/7 te controleren bij de Orde van Vlaamse Balies:


Entiteiten/ondernemingen binnen het kantoor

Mr. Veerle Verhaegen oefent het beroep van advocaat uit onder de vorm van een burgerlijke vennootschap in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

FERRULEX BV
BTW-nummer BE0820.183.993 
Maatschappelijke zetel: Steenweg op Zevendonk 60, 2300 Turnhout


Mr. Inne Saelen oefent het beroep van advocaat uit als eenmanszaak.
BTW-nummer BE0812.444.482
Kleine Lammeneelstraat 4, 2220 Heist-op-den-Berg

Uw dossier

Onder meer afhankelijk van het tijdstip van opstarten van uw dossier en de advocaat die uw dossier behandelt,  wordt uw kantoor aan één van de bovenstaande entiteiten binnen het kantoor toegewezen.


Contactgegevens van uw advocaat

Ferrulex Advocaten
Steenweg op Zevendonk 60
2300 TURNHOUT
tel. +32 (0) 14 41 88 22
e-mail: info@ferrulex.be
website: https://www.ferrulex.be

Verzekering aansprakelijkheid

Verzekeraar:
Amlin Europe NV
Koning Albert II-laan 9
1210 Brussel
RPR 0416.056.358

De verzekering beroepsaansprakelijkheid advocaat eerste rang bij de verzekeraar biedt een waarborg van 2.500.000 EUR per schadegeval (extra verzekering per dossier mogelijk). Een attest van de verzekering kan op eerste verzoek worden bekomen.

Makelaar: VANBREDA Risk & Benefits
Plantin en Moretuslei 297
2140 ANTWERPEN
contact: aafje.greyson@vanbreda.be

Onze dienstverlening

U kunt bij het kantoor terecht voor onder meer volgende diensten:

  • bijstand en vertegenwoordiging bij geschillen voor de rechtbank
  • bijstand en vertegenwoordiging bij buitengerechtelijke geschillen (inclusief arbitrage en geschillencommissies)
  • (eerste) advies omtrent juridische problemen


Voor informatie of bij klachten

Voor verdere informatie of met klachten kunt U zich richten tot Mr. Inne Saelen en Mr. Veerle Verhaegen via de contactgegevens zoals vermeld onder 2).


Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

De wet legt op dat consumentengeschillen in de eerste plaats buiten de rechtbank moeten worden opgelost. Ze laat toe dat een bepaalde sector of beroepsgroep een eigen instantie creëert die daarvoor instaat, namelijk een gekwalificeerde entiteit.

Voor de Vlaamse advocaten is dat de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA). De ombudsdienst is bevoegd om in alle geschillen tussen Vlaamse advocaten en hun cliënten tussen te komen. Hij houdt daarbij rekening met het Gerechtelijk Wetboek, het Wetboek van Economisch Recht en de deontologische regels. Meer info vindt u op ​oca.ligeca.be/nl/