Wat betekenen de coronamaatregelen voor uw bedrijf?

Door de snelgroeiende wereldwijde verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) wordt de veerkracht van bedrijven in alle sectoren erg op de proef gesteld. De volledige impact van de verstoringen op de werkzaamheden en bedrijfsvoeringen is nu nog niet bekend, maar dat deze enorm zal zijn staat buiten kijf.

Nu het bedrijfsklimaat aan het veranderen is, zien wij het als onze taak om samen met u door deze moeilijke tijden te navigeren.

  • Enkele vragen waar u als ondernemer nu mee kan worstelen en waarbij wij u kunnen bijstaan:
  • Kan ik als werkgever gebruik maken van tijdelijke "corona"werkloosheid?
  • Zijn mijn overeenkomsten en algemene voorwaarden corona-proof?
  • Ik wil mij toeleggen op mijn webshop: ben ik in orde met het Wetboek Economisch Recht en met GDPR/privacy/gegevensverwerking?
  • Heb ik als ondernemer recht op vermindering of uitstel van te betalen huur?
  • Heb ik recht op overheidssubsidies?
  • Mijn klant deelt mij mee dat hij alle verdere betalingen zal opschorten zolang hij zelf verplicht is te sluiten. Moet ik dat zomaar aanvaarden?
  • Ik leg mij nu toe op een andere bedrijfstak, zijn mijn statuten en NACEBEL-codes hiervoor in orde ?
  • Help, mijn huurder laat koudweg weten dat hij de huur niet zal betalen zolang hij gesloten blijft, kan dit?
  • ...


Het eerste (digitale) intakegesprek van 30' is alvast gratis!

Voor corona gerelateerde vragen kan u ons in de voormiddag bereiken op 014 41 88 22 (waarbij evt. een afspraak voor een videoconference call  kan worden gemaakt.)